คุณศิริพรรณ เจนวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ ธรี-คิว พร็อพเพอร์ตี้ส์ 
เข้าร่วม Training "Certificate Course In Markerting of Foreign Properties (CCMFP)"
ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเร็วๆนี้
 

คุณศิริพรรณ เจนวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ ธรี-คิว พร็อพเพอร์ตี้ส์ เข้าร่วมการประชุมและพบปะพูดคุยกับ
Mr.Joe Schneider Director of Global Alliance National Association of Realtors
และ Mrs.Nancy Suvarnamani 2018 Regional Coordinator to Asia-Pacific, National Association of Realtors
จัดโดย  สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้อง VIP Grand Panorama ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
 

 

 
คุณศิริพรรณื เจนวาณิชย์ เข้าร่วมสัมนา "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำร่องการสำรวจและเตรียมความพร้อม ในการประเมินภาษีตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2560 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร"
ณ โรงแรม S Sukhumvit Suites กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
คุณศิริพรรณ เจนวาณิชย์ เข้าร่วมสัมนา/เสวนา ประจำปี Protech & Disrupt ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยุค 4.0 ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น. ณ อาคาร SV CITY 3 พระราม3 ชั้น3 บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด
  คุณศิริพรรณ เจนวาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการประเมินสมรรภนะบุคคลของเจ้าหน้าที่สอบ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ห้องบอลรูม ฟอร์เย่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค วันที่ 23 มิถุนายน 2560

คุณศิริพรรณ เจนวาณิชย์ ถ่ายภาพร่วมกับ คุณพรเทพ ศรีนฤหล้า และ อ.พัลลภ กฤตยานวัช