ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 19 ปีที่ผ่านมา 3QProperties ได้มีการปิดการขาย เช่า เซ้ง มาแล้วกว่า 1,000 รายการ โดยยึดหลักการให้บริการที่มีคุณภาพและจริงใจมาโดยตลอด ลูกค้าหลายรายของ3QProperties จึงให้ความไว้วางใจและกลับมาหาทุกครั้งทั้งในฐานะผู้ซื้อ และผู้ฝากขาย/เช่า
 
“We will work hard, so you won’t have to.”
 
การให้บริการของ 3QProperties มีขอบเขต ดังนี้
 
  1. การตกลงราคาของทรัพย์ ในการหาราคาที่เหมาะสมของทรัพย์นั้น มักเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย ว่าราคาใดคือราคาที่ยุติธรรมต่อทุกฝ่าย 3QProperties จึงมีหน้าที่ในการเป็นคนกลางในการหาราคาที่เหมาะสม ซึ่งราคาที่เป็นหลักเกณฑ์ที่ดีที่สุดนั้นคือ “ราคาตลาด” ซึ่งต้องผ่านการสำรวจตลาดจริง, สำรวจสภาพทรัพย์ และสำรวจสภาพแวดล้อมของทรัพย์
  2. การตลาด แบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆคือ
2.1 E-Marketing : โดยแผนกไอทีที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ เพื่อให้ทรัพย์ของท่านไปถึงสายตาของกลุ่มเป้าหมายได้กว้าง และรวดเร็ว ผ่านทางเว็บไซต์กว่า 100 เว็บไซต์ ที่เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ
2.2 Traditional Marketing : เพื่อเป็นการเน้นว่าทรัพย์ของท่านจะไปถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอน นอกจากการทำการตลาดในสื่อออนไลน์แล้ว 3QProperties ยังได้มีการซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆไว้เพื่อโฆษณาทรัพย์ของท่าน และ 3QProperties ยังมีทีมติดป้ายตามสถานที่ต่างๆตลอด 24 ชม. รอบๆที่ตั้งทรัพย์ ที่เป็นที่สังเกตอีกด้วย
3. การขอสินเชื่อ 3QProperties มีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารชั้นนำต่างๆของประเทศมาโดยตลอด ผ่านทางการแนะนำลูกค้า และการเป็นลูกค้าที่ดีมาอย่างยาวนาน 3QProperties จึงพร้อมที่จะให้บริการท่านในฐานะคนกลาง และเป็นคู่คิดกับท่านในการขอสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
4. การปิดการซื้อขาย เนื่องจากการปิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จริงๆแล้วนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทั้งความละเอียดอ่อน ความรู้ความชำนาญ และที่สำคัญที่สุดคือใช้เวลามาก อาทิเช่น การทำสัญญาวางมัดจำจะซื้อจะขาย, การรังวัดตรวจสอบเขตที่ดิน, การตรวจสอบค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานที่ดิน ค่าโอน ค่าภาษีรายได้ ค่าธรรมเนียม, การทำเอกสารโอนไฟฟ้า-น้ำประปา-โทรศัพท์ ฯลฯ ดังนั้น 3QProperties จึงมีหน้าที่ให้ความสะดวกสบายแก่ท่าน ในทุกขั้นตอนเหล่านี้ทั้งหมด