ข้อควรรระวังในการซื้อขายและทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
 
 
หากท่านวางใจให้ 3QPropertiesดูแล เราจะทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้และหากเกิดขึ้นเรามีวิธีแก้เตรียมพร้อม
1. การตั้งราคา
         ในการหาราคาที่เหมาะสมของทรัพย์ มักเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย ว่าราคาใดคือราคาที่ยุติธรรมต่อทุกฝ่าย 3QProperties จึงมีหน้าที่ในการเป็นคนกลางในการหาราคาที่เหมาะสม ซึ่งราคาที่เป็นหลักเกณฑ์ที่ดีที่สุดนั้นคือ “ราคาตลาด” ซึ่งต้องผ่านการสำรวจตลาดจริง, สำรวจสภาพทรัพย์ และสำรวจสภาพแวดล้อมของทรัพย์
         คำตอบของ 3Q : เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายการตลาด
 
 
2. การทำการตลาด
        • การนำเสนอทรัพย์
        E-Marketing : การลงประกาศขายในอินเตอร์เน็ตสามารถทำได้ไม่ยากแต่สิ่งที่ยากคือทำให้ประกาศที่ลงไว้ถูกค้นเจอได้ง่ายที่สุด ตัวอย่างเช่น การติดอันดับค้นหาใน Google และ การหมั่นหมุนเวียนไม่ให้ประกาศตกอันดับในแต่ละเว็บ (อันดับยิ่งต่ำ ยิ่งค้นเจอยาก, อันดับจะตกลงเรื่อยๆโดยอัตโนมัติ )
        คำตอบของ 3Q : เป็นความรับผิดชอบของแผนกไอที
 
 
       • การคัดเลือกลูกค้า
       ต่อการขาย 1 ทรัพย์ที่ได้รับการโปรโมทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉลี่ย จะมีลูกค้าโทรเข้ามาประมาณ 20-30 สาย โดยจะมีทั้ง นายหน้า, คนที่เช็คราคาตลาด, คนที่ดูไว้หลายที่(ไม่รีบตัดสินใจ) และถึงจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่สนใจทรัพย์นี้จริง ซึ่งต้องผ่านการคัดกรองด้านข้อมูลและพฤติกรรม จึงจะสามารถจำแนกได้ว่า รายไหนคือลูกค้าที่คิดจะจ่ายเงินจริงๆ
      คำตอบของ 3Q : เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายขาย
      • การพาลูกค้าไปดูทรัพย์
      ต่อการขาย 1 ทรัพย์ ลูกค้าที่ติดต่อมาทั้งหมด เกินครึ่งจะต้องขอนัดไปดูสถานที่จริงซึ่งในฐานะผู้ขายจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการขาย ซึ่งเวลาที่นัดจะแตกต่างออกไปตามความสะดวกของผู้ซื้อ
      คำตอบของ 3Q : เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายขาย
      • การติดป้าย
      ต่อการขาย 1 ทรัพย์ ควรจะมีป้ายติดตามทางไม่น้อยกว่า 50-60 ป้าย ครอบคลุม จุดสังเกตต่างๆในรัศมีที่เหมาะสมต่อทรัพย์แต่ละทรัพย์ โดยต้องคอยหมั่นติดเพิ่มเข้าไป เนื่องจากป้ายส่วนใหญ่จะอยู่ได้ไม่นานเพราะจะโดนเทศบาลและคนท้องถิ่นเก็บไป
      คำตอบของ 3Q : เป็นความรับผิดชอบของทีมติดป้ายโดยเฉพาะ
 
3. การต่อรองราคา
     ในทุกๆการซื้อขายที่เกิดขึ้น ขั้นตอนที่มีผลต่อการตัดสินใจของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมากที่สุดคือการต่อรองราคา ซึ่งการต่อรองราคาที่ไม่มีราคาใดเป็นตัวเลขตรงกลาง มักจะกินเวลานาน และ หาจุดที่ยุติธรรมที่สุดของทั้ง 2 ฝ่ายได้ไม่ง่ายเลย ซึ่งทาง 3Q เคยผ่านสถานการณ์จริงของการต่อรองราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ทำได้สำเร็จมากว่า 1,000 ครั้ง 
     คำตอบของ 3Q : เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
 
 
4. การรังวัดตรวจสอบเขตที่ดิน
     การรังวัดตรวจสอบเขตที่ดินนั้น มีบริการทั้งภาครัฐและเอกชน แต่ปัญหาที่มักเกิดขึ้นคือ ที่ดินที่ทำรังวัดไว้นานแล้ว หรือที่ดินที่เพิ่งทำรังวัดเสร็จสิ้นนั้น มักเกิดข้อผิดพลาด ข้อมูลไม่ตรงกับทางสำนักงานที่ดิน ซึ่งการป้องกันข้อผิดพลาดหรือแก้ปัญหาเหล่านี้ อาศัย ประสบการณ์ และ ความรู้เฉพาะทาง
    คำตอบของ 3Q : เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายธุรกรรม
 
 
5. การทำธุรกรรม ณ สำนักงานที่ดิน
การทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทั้งความละเอียดอ่อน ความรู้ความชำนาญ และที่สำคัญที่สุดคือใช้เวลามาก และมีขั้นตอนสำคัญดังต่อไปนี้
• การตรวจสอบค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานที่ดิน
ค่าใช้จ่ายในการทำนิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ ประกอบด้วย
 
ค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าภาษีเงินได้
ค่าอากร
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
ซึ่งค่าใช้จ่ายแต่ละรายการขึ้นอยู่กับราคาซื้อขายที่แจ้งกับสำนักงานที่ดิน
• การทำเอกสารโอนไฟฟ้า-น้ำประปา-โทรศัพท์
การโอนสาธารณูปโภคเป็นอีกหนึ่งบริการที่ 3Q จะดูแลให้
 
 
6. การฝากขายทรัพย์กับนายหน้าหลายๆที่
การฝากขายทรัพย์กับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หลายๆที่มีประโยชน์คือเป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการขาย แต่ในทางกลับกัน กลับให้ผลลัพธ์ในทางตรงกันข้าม คือ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่รับฝากขายทรัพย์นั้นๆมักจะไม่กล้าลงทุนและลงแรง เพราะกลัวว่าหากดำเนินการไป แล้วถึงเวลาที่หาลูกค้ามาได้ ก็อาจจะมีนายหน้าอสังหาริมทรัพย์รายอื่นทำได้ก่อน ดังนั้นในฐานะนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทุกคนจึง “กอด” ทรัพย์ไว้เผื่อขายได้ ไม่ได้ทำงานจริงจัง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว อสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่ของที่จะขายได้หากไม่ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ