บริษัท ธรี-คิว พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (3QProperties Co., Ltd.) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรับฝากขาย-เช่า-ซื้อ และบริหารการขายโครงการทุกประเภททั่วทั้งประเทศไทย รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านบริการสินเชื่อแก่ลูกค้า โดยมีเครือข่ายด้านสถาบันการเงินและทีมงานที่ปรึกษาด้านการลงทุนโดยตรงที่มี ประสบการณ์
 
3QProperties ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลทรัพย์ของลูกค้า ทั้งในระดับองค์กร และบุคคล ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การตั้งราคา, การต่อรองราคา, การขอสินเชื่อ จนถึงการซื้อขายจริง เนื่องจากบริษัททำงานโดยยึดหลักการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย ทั้งในฐานะ ผู้ขาย, ผู้ซื้อ, ผู้ให้เช่า และผู้เช่า
นอกจากนี้บริษัทยังได้รับความเชื่อใจจากลูกค้าชาวต่างชาติด้วย เนื่องจากความพร้อมของบุคคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ทั้งในด้านการทำงาน และภาษา นำโดย คุณศิริพรรณ เจนวาณิชย์ ที่มีประสบการณ์อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์มากว่า 30 ปี และเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้รับการรับรองจาก CIPS (Certified International Property Specialist) อเมริกา, สมาชิก องค์กร NARS (National Association of Realtors) ของอเมริกา, อุปนายก สมาคม RESAM (Real Estate Sales and Marketing Association), ที่ปรึกษา สมาคม TREBA (Thailand Real Estate Broker Association)
 
 
 
 
ก้าวสู่อนาคต

“Quality Quantity Quick”

 
 
3QProperties มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับภาพลักษณ์ของวงการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ให้เทียบเท่าระดับสากล โดยจะต้องเกิดจากความเข้าใจที่ถูกต้องต่อความสำคัญของอาชีพนี้
และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสู่ตลาด AEC บริษัท 3QProperties มีความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ผ่านทางการนำทรัพย์ของไทยออกไปสู่สายตาของนักลงทุนต่างชาติให้มากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้พร้อมกับการร่วมมือกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ของต่างประเทศที่จะเข้ามา